نماد اعتماد الکترونيکي
فروشگـــــاه بـــوی بهشت
سخنرانان: حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جعفری – برادر جهان جهانگیری مدیحه سرایی: سید مجتبی میرنعمتی
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی یکتا مدیحه سرایی : سید مجتبی میرنعمتی – کربلایی محمد زارع زاده
قرائت قرآن : برادر حیدر ذکایی زیارت عاشورا: کربلایی عباس عطایی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی یکتا مدیحه سرایی : سید مجتبی میرنعمتی – کربلایی محمد زارع زاده
قرائت قرآن : برادر حیدر ذکایی زیارت عاشورا: کربلایی عباس عطایی – کربلایی محمد زارع زاده سخنران : حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی یکتا مدیحه سرایی : سید مجتبی میرنعمتی – کربلایی محمد زارع زاده
قرائت قرآن : برادر حیدر ذکایی زیارت عاشورا: کربلایی عباس عطایی – فرهاد تقی دوست سخنران : حجت الاسلام والمسلمین صالحی مدیحه سرایی : سید مجتبی میرنعمتی – کربلایی محمد زارع زاده – فرهاد تقی دوست