نماد اعتماد الکترونيکي
فروشگـــــاه بـــوی بهشت

سخنرانان: حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جعفری – برادر جهان جهانگیری

مدیحه سرایی: سید مجتبی میرنعمتی

سخنران : حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی یکتا

مدیحه سرایی : سید مجتبی میرنعمتی – کربلایی محمد زارع زاده

قرائت قرآن : برادر حیدر ذکایی

زیارت عاشورا: کربلایی عباس عطایی

سخنران : حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی یکتا

مدیحه سرایی : سید مجتبی میرنعمتی – کربلایی محمد زارع زاده

قرائت قرآن : برادر حیدر ذکایی

زیارت عاشورا: کربلایی عباس عطایی – کربلایی محمد زارع زاده

سخنران : حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی یکتا

مدیحه سرایی : سید مجتبی میرنعمتی – کربلایی محمد زارع زاده

قرائت قرآن : برادر حیدر ذکایی

زیارت عاشورا: کربلایی عباس عطایی – فرهاد تقی دوست

سخنران : حجت الاسلام والمسلمین صالحی

مدیحه سرایی : سید مجتبی میرنعمتی – کربلایی محمد زارع زاده – فرهاد تقی دوست